[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[code][/code]
[quote][/quote]
[spoiler][/spoiler]
[url][/url]
[img][/img]
[video][/video]
Smileys
smile
smile2
spook
alien
zunge
rose
shy
clown
devil
death
sick
heart
idee
frage
blush
mad
sad
wink
frown
crazy
grin
hmm
laugh
mund
oh
rolling_eyes
oh2
shocked
cool
[pre][/pre]
Farben
[rot][/rot]
[blau][/blau]
[gruen][/gruen]
[orange][/orange]
[lila][/lila]
[weiss][/weiss]
[schwarz][/schwarz]
Piere de Chambes
Posts: 23 | Last online: 01.02.2020
Location
Lin - Rechelie
Date registered
11.13.2019
Sex
male
  • Piere de Chambes has written a new post "Kampania na rzecz demokratycznego ustroju Fndacji de Chambes'a" 11.20.2019

  • Piere de Chambes has created the topic "Propozycja nowego forum ". 11.20.2019

  • Piere de Chambes has created the topic "Kampania na rzecz demokratycznego ustroju Fndacji de Chambes'a". 11.20.2019

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

   W imieniu Fundacji de Chambes'a pragnę zaproponować poprawkę Art.I, który zyskałby brzmienie:
   Propozycja zaznaczona na czerwono

   Zitat
   Art. I

   Republika Walońska jest państwem niepodzielnym, świeckim, demokratycznym i socjalnym. Zapewnia ona równość wobec prawa wszystkim obywatelom bez względu na pochodzenie, płeć, rasę lub religię. Respektuje wszystkie przekonania.

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

   Quote: Anna Jaque wrote in post #16
   Quote: Piere de Chambes wrote in post #15
   Quote: Anna Jaque wrote in post #13
   Panie przewodniczący!

   Jako reprezentantka PdT, chciałabym się odnieść do projektu obywatelskiego Fundacji de Chambesa. Jako iz proponując projekt dyskusji nad monarchizmem zapowiedzieliśmy plebiscyt nad projektem ustawy konstytucyjnej by oddać obywatelom prawo do jej przyjęcia nowego ustroju państwa. Dlatego też PdT uważa iż powinniśmy przyjąć poprawkę mówiąca o przyjęciu w referendum nowej konstytucji, nawet jeżeli ta miałaby charakter republikański.

   Zitat
   Art.XXX przyjmuje brzmienie
   Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie conajmniej 60%   Bez zatrzeżeń, pełna zgoda z tą sugestią
   Jeżeli zatem Komisja przyjmie projekt z artykułem XXX w brzmieniu proponowanym przez PdT jesteśmy zdecydowani odroczyć dyskusję nad projektem monarchistycznej konstytucji   Partia Pracy będzie miała pełne poparcie Fundacji de Chambes'a jeśli zdecyduje się poprzeć demokratyczny system państwa w formie ustroju republikańskiego.

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

   Quote: Anna Jaque wrote in post #13
   Panie przewodniczący!

   Jako reprezentantka PdT, chciałabym się odnieść do projektu obywatelskiego Fundacji de Chambesa. Jako iz proponując projekt dyskusji nad monarchizmem zapowiedzieliśmy plebiscyt nad projektem ustawy konstytucyjnej by oddać obywatelom prawo do jej przyjęcia nowego ustroju państwa. Dlatego też PdT uważa iż powinniśmy przyjąć poprawkę mówiąca o przyjęciu w referendum nowej konstytucji, nawet jeżeli ta miałaby charakter republikański.

   Zitat
   Art.XXX przyjmuje brzmienie
   Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie conajmniej 60%   Bez zatrzeżeń, pełna zgoda z tą sugestią

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

   Art. VII przyjmuje brzmienie:

   Zitat
   Art. VII przyjmuje brzmienie:
   Prezydent jest wybierany bezwzględną większością ważnie oddanych głosów. Jeżeli większość ta nie została osiągnięta w pierwszej turze głosowania, przeprowadza się w 7 dni po pierwszej turze, drugą turę wyborów. Mogą w niej uczestniczyć tylko dwaj kandydaci, którzy otrzymali w pierwszej turze największą liczbę głosów.
   Wybory prezydenckie zarządza Pierwszy Minister Republiki.
   Wybór nowego Prezydenta przeprowadza się najpóźniej 14 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta.
   W przypadku wakatu na urzędzie Prezydenta z jakiegokolwiek powodu lub zaistnienia przeszkody w jego sprawowaniu, stwierdzonej na wniosek rządu przez Zgromadzenie Narodowe bezwzględną większością głosów jego członków, funkcje Prezydenta, tymczasowo sprawowane są przez Mistrza Zgromadzenia Narodowego, a jeżeli ten nie może ich sprawować, przez Ministra odpowiedzialnego za sprawy wewnętrzne państwa.
   Wybory z powodu wakatu na urzędzie Prezydenta przeprowadza się nie później niż 18 dni od zaistniałej sytuacji.   Termin osiemnastu dni bez oficjalnego przewodnictwa głowy państwa jest stanowczo za długi.
   Z góry powinno się założyć, że osoba która na dane stanowisko nie została wybrana w sposób demokratyczny a ma pełnić rolę Prezdyenta tylko ze względów technicznych.
   Co za tym idzie nie prowadzić polityki narodu, co się wiąże ze swoistym zamrożeniem państwa.
   Nie ma potrzeby ani powodu aby przedłużać wakat na urzędzie tak ważnej roli.

   Quote: Ondré Marx wrote in post #12
   dodaje się art. XIIIa
   Prezydent nadaje i ustanawia odznaczenia państwowe
   Prezydent nadaje
   -tytuły profesorskie
   -stopnie oficerskie
   Prezydent z pośród osób legitymizujacych się wiedzą prawniczą powołuje sędziów sądów powszechnych, w razie ich braku wraz z ministrem stosownym sprawą sprawiedliwości sprawuje ich funkcje


   Zgodzę się ze zmianą dotyczącą odznaczeń, tytułów i stopniów.
   Nie ma jednak potrzeby dodawania kolejnego artykułu, wystarczy zmienić brzmienie artykułu XIII.
   Jeżeli chodzi o zapis o powoływaniu sędziów w tym miejscu nie ma takiej potrzeby gdyż zapisy o sądownictwie mówią wprost o tym, że sędziowie są powoływani przez Prezydenta.

   Zitat
   Artykuł XVII brzmi:

   Parlament składa się ze Zgromadzenia Narodowego i Senatu.
   Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani są w wyborach bezpośrednich.
   Senat składa się z byłych, aktualnie nie urzędujących, Prezydentów i Pierwszych Ministrów, Ministrów Państwa oraz aktualnie urzędujących merów miast,   Bez zastrzeżeń

  • Piere de Chambes has created the topic "Uchwała Fundacji de Chambes'a 2/11/19". 11.19.2019

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.18.2019

   A posiada Pan jakieś sensowne argumenty stanowiące za monarchią ?
   Ustanowienie jej w bardzo przewidywalny sposób można przepowiedzieć spadek aktywności. A do tego Walonia opiera się na tradycji republikanizmu, cała kultura jest na tym oparta.

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.18.2019

   Szanowni Państwo, aby nie rzucać słów na wiart i jedynie debatować nad tym jakie ma się pomysły..
   Fundacja de Chambes'a opracowała roboczy projekt Konstytucji Republiki Walońskiej.
   Konstytucji państwa demokratycznego i obywatelskiego.
   https://docs.google.com/document/d/1zx-A...dit?usp=sharing

  • Piere de Chambes has created the topic "Projekt Konstytucji Fundacji de Chambes'a". 11.18.2019

  • Piere de Chambes has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.17.2019

   Fundatou de Chambes, wyaraża wysokie zaniepokojenie aktualnym stanem naszego ustroju i nawołuje do uchwalenia nowej, przejżystej, obywatelskiej i republikańskiej ustawy zasadnicznej.
   Oficjalnym stanowiskiem fundacji jest i pozostanie brak wsparcia dla systemu monarchistycznego z powodu prowadzenia w nim do grupy uprzywilejowanych, co jest niezgodne z zasadami obywatelskości i sprawiedlości społecznej. Republikanizm prowadzi do większej aktywności wśród obywateli państw wirtualnych i pozwala na większy wpływ obywateli na politykę państwa.
   Wprowadzenie monatrchii w Republice Walonii zabierze i zniczszczy jej kulturę jako państwa silnie republikańskiego z hostorią obalania monarchistycznych zapędów jednostek.
   Zachęcamy wszystkie stronnictwa polityczne do zwórcenia się do fundacji w celu wpsółpracy w spisaniu nowego tekstu ustawy zasadniczej, jeśli żadne z ugrupowań nie wyrazi takiej chęci fundacja takową propozycję opracuje samodzielnie.

  • Piere de Chambes has created the topic "STATUT FUNDACJI DE CHAMBES'A". 11.17.2019

  • Piere de Chambes has written a new post "Wniosek o obywatelstwo - Piere de Chambes" 11.16.2019

   Przysięgam, że jako obywatel waloński, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całego kraju walońskiego; że będę wspierał Konstytucję i prawa Republiki Walonii oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Republikę Walonii ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

  • Piere de Chambes has written a new post "Witam" 11.14.2019

   Witam serdecznie Pani premier !
   Witam Pana, Panie von Ribertrop.

Recipient
Piere de Chambes
Subject:


text:

Sign up, to leave a comment


Xobor Create your own Forum with Xobor