[b][/b]
[i][/i]
[u][/u]
[code][/code]
[quote][/quote]
[spoiler][/spoiler]
[url][/url]
[img][/img]
[video][/video]
Smileys
smile
smile2
spook
alien
zunge
rose
shy
clown
devil
death
sick
heart
idee
frage
blush
mad
sad
wink
frown
crazy
grin
hmm
laugh
mund
oh
rolling_eyes
oh2
shocked
cool
[pre][/pre]
Farben
[rot][/rot]
[blau][/blau]
[gruen][/gruen]
[orange][/orange]
[lila][/lila]
[weiss][/weiss]
[schwarz][/schwarz]
Anna Jaque
Posts: 80 | Last online: 12.30.2019
Name
Anna Jaque
Location
Lin-Rechelie
Date registered
08.26.2019
Sex
female
  • Anna Jaque has written a new post "Communicatie de MdE" 12.26.2019

   Spotkanie pomiędzy Prezydentem Państwa i Zgromadzenia Blese Tout, a Minister Państwa Anna Jaque.

   Dzisiaj w godzinach porannych doszło do spotkania pomiędzy PdEA Blese Toutem, a MdE dep. Anną Jaque DdM w sprawie przepisów wprowadzających ustawę konstytucyjną przyjętą ostatnimi czasy przez Parlament Republiki. W porozumieniu ogłoszono iż projektem Ustawy o Przepisach Wprowadzających uregulowane zostaną kwestie:
   -skrócenia kadencji parlamentu i rozpisania referendum
   -skrócenia kadencji Prezydenta Państwa
   -ustanenia warunków formalnych referendum

   podjęto także decyzję że za przeprowadzenie Referendym będzie odpowiadać nowy rząd, a IV Rada Regulująca tymsamym poda się do dymisji.

  • Anna Jaque has written a new post "P.Rz. Ustawa o oświeceniu publicznym" 12.26.2019

   ZA

  • Anna Jaque has created the topic "Komunikaty prasowe IV Rady Regulującej". 12.13.2019

  • Anna Jaque has written a new post "Wniosek o ponowne rozpatrzenie ustawy konstytucyjnej" 12.13.2019

   Wysoka Izbo, Szanowny Prezydencie Zgromadzenia

   Zarówno mój rząd, jak i PdT jest wysoce zachwycona z możliwość ponownego pochylenia się nad projektem Konstytucji, zwłaszcza iż problemy wskazane przez Pana Prezydenta należą do kwesti mających uchronić Republikę przed dezorganizacją, oraz dostosować ją do standardów obecnej konstytucji, tak by mogła być bezspornie przyjęta w sposób który jednogłośnie okrzyknąć będziemy mogli jako demokratyczny i zgodny z zasadami państwa prawnego. Co cenię nie poruszył Pan w proponowanych poprawkach zmian wskazujących na realizację Pańskiego programu politycznego, takich jak wprowadzenie państwa wyznaniowego, ustroju monarchistycznego, czy też języka francuskiego jako kolejnego języka narodowego Republiki. Przez to już teraz z miejsca mogę wyrazić swoją akceptację dla proponowanych przez Pana zmian w nowym akcie konstytucyjnym.

  • Anna Jaque has written a new post "Karta do głosowania" 12.10.2019

   WYNIKI II TURY WYBORÓW PREZYDENCKICH

   8., 9. grudnia 2019 na terenie całego kraju przeprowadzono wybory parlamentarne. Uprawnionych do oddania głosu było 10 obywateli, frekwencja wyniosła 50%.

   ZA kandydaturą B. Touta opowiedziało się 60% respondentów, za kandydaturą O. de Brechelie 40%, nie stwierdzono głosów nieważnych. Stwierdzam iż prezydentem został Blese Tout. Gratuluję Panu panie Prezydencie

  • Anna Jaque has written a new post "Karta do głosowania" 11.25.2019

   WYNIKI WYBORÓW PREZYDENCKICH

   24. 11. 2019 ODBYŁA SIE PIERWSZA TURA WYBORÓW PREZYDENCKICH
   frekwencja wyniosła 100%

   Piere Jonge 20%
   Blese Tout 30%
   Ontone de Brechelie 50%

   co oznacza że II tura wyborów, która odbędzie się 8.XII.2019 pomiędzy
   kandydatem PsT+lSt Ontone de Breschelie, a kandydatem VPdM Blese Toutem

  • Anna Jaque has written a new post "Akt Rządowy IV Rady Regulującej" 11.21.2019

   Jako Minister Państwa podjęłam decyzję ze po skandalicznej decyzji jaką podjął pan Blese Tout w stosunku do Dziennika Narodowego nie moze on liczyć na moje wsparcie i poparcie rządu IV Rady Regulującej dlatego też postanowiłam o odwołaniu z funkcji Ministra Kultury i Oświecenia dostojnego Pana Blesa Touta, a w jego miejsce postanowiłam powołać Isabele de Medici de Caleya, kandydatke bezpartyjną, działającą właśnie w środowisku ww. gazety

  • Anna Jaque has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

   ZA

  • Anna Jaque has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.20.2019

   I ZA
   II ZA
   III ZA
   IV ZA

  • Anna Jaque has written a new post "Ustawa o pomocy nowym obywatelom" 11.20.2019

   Nie wydaje mi się koniecznym by census majątkowy był koniecznym

  • Anna Jaque has created the topic "Ustawa o pomocy nowym obywatelom". 11.20.2019

  • Anna Jaque has written a new post "Communicatie de MdE" 11.20.2019

   Rada Regulująca przyjęła sprawozdanie Ministra Finansów i Gospodarki i Prezesa Banku Narodowego z wykonania budżetu w miesiacu Listopadzie w zakresie wypłat sektora publicznego i poboru podatków dochodowych.

   Zitat
   Sprawozdanie MdFE ws. wydatków personalnych w sektorze publicznym państwa i poboru podatków dochodowych


   PAŃSTWO wydało na wypłaty w sektorze publicznym w miesiacu listopadzie: 154500 lirów
   jednocześnie pobrało z tytułu podatku dochodowego (sektor publiczny+prywatny): 25900 lirów
   od: 6
   z: 7 zobowiązanych obywateli

   zatem ściągalność podatku osiągnęła w miesiącu listopadzie poziom 85,71428571428571%   sprawozdanie przyjęto jednogłośnie

  • Anna Jaque has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

   Quote: Piere de Chambes wrote in post #15
   Quote: Anna Jaque wrote in post #13
   Panie przewodniczący!

   Jako reprezentantka PdT, chciałabym się odnieść do projektu obywatelskiego Fundacji de Chambesa. Jako iz proponując projekt dyskusji nad monarchizmem zapowiedzieliśmy plebiscyt nad projektem ustawy konstytucyjnej by oddać obywatelom prawo do jej przyjęcia nowego ustroju państwa. Dlatego też PdT uważa iż powinniśmy przyjąć poprawkę mówiąca o przyjęciu w referendum nowej konstytucji, nawet jeżeli ta miałaby charakter republikański.

   Zitat
   Art.XXX przyjmuje brzmienie
   Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie conajmniej 60%   Bez zatrzeżeń, pełna zgoda z tą sugestią
   Jeżeli zatem Komisja przyjmie projekt z artykułem XXX w brzmieniu proponowanym przez PdT jesteśmy zdecydowani odroczyć dyskusję nad projektem monarchistycznej konstytucji

  • Anna Jaque has written a new post "Obrady Komisji Konstytucyjnej" 11.19.2019

   Panie przewodniczący!

   Jako reprezentantka PdT, chciałabym się odnieść do projektu obywatelskiego Fundacji de Chambesa. Jako iz proponując projekt dyskusji nad monarchizmem zapowiedzieliśmy plebiscyt nad projektem ustawy konstytucyjnej by oddać obywatelom prawo do jej przyjęcia nowego ustroju państwa. Dlatego też PdT uważa iż powinniśmy przyjąć poprawkę mówiąca o przyjęciu w referendum nowej konstytucji, nawet jeżeli ta miałaby charakter republikański.

   Zitat
   Art.XXX przyjmuje brzmienie
   Konstytucja wchodzi w życie niezwłocznie po podpisie Prezydenta i zaakceptowaniu jej w referendum, w którym frekwencja wyniesie najmniej 60%

  • Anna Jaque has written a new post "Rozpisanie wyborów prezydenckich" 11.17.2019

   W oparciu o artykuł 9 Ustawy ustrojowej Republiki Walońskiej

   " Wybory prezydenta zarządza przewodniczący Rządu na co najmniej 3 tygodnie przed końcem kadencji Prezydenta, poprzedzajac je co najmniej jednotygodniową kampanią wyborczą; wybory powinny odbyć się w dzień wolny od pracy"

   w wyniku uruchomienia artykułu 10 tej że ustawy

   Z A R Z Ą D Z A M

   wybory ogólnokrajowe na urząd Prezydenta na dzień 24. listopada 2019
   kandydatów należy zgłaszać do dnia 20. listopada 2019

   Za organizacje wyborów odpowiada Minister Spraw Socjalnych Wewnętrznych i Administracji

Recipient
Anna Jaque
Subject:


text:

Sign up, to leave a comment


Xobor Create your own Forum with Xobor