#1 Ustawa o partiach politycznych. podpis by Alberta Reville-Luxemurg 05.11.2019 14:08

avatar

Ustawa o partiach politycznych de 5.11.2019
La loi de organisatié de politiqué de le dajou de 5, nun-moise 2019

Art.1 Partia polityczna jest dobrowolną organizacjom społeczną, występującą pod określoną nazwą, której celem jest uczestniczenie w życiu publicznym Republiki
Art.2 Partie polityczne mogą korzystać z praw ustawowych dopiero po wpisaniu jej do Rejestru Partii Politycznych, który prowadzony jest przez Sąd Apelacyjny Republiki; wzór wniosku przygotowuje Minister stosowny sprawom Sprawiedliwości
Art.3 Partia zobowiązana jest do prowadzenia rejestru swoich członków, rejestr winien być ogólnodostępny.
Art.4 Partie mogą utworzyć minimum 2 osoby; z wymogu zwolnione są partie powstałe przed dniem wejścia ustawy w życie.
Art.5 Członkami partii mogą być jedynie obywatele Republiki
Art.6 Celem realizacji idei równosci, wszystkie partie polityczne powinny być traktowane równo przez organy administracji rządowej
Art.7 Partia posiada i udostępnia :
1. Nazwę i skrót oficjalny
2. Cele i ideologie
3. Aktualną listę członków
4. Statut (poza partiami które powstały przed ogłoszeniem Ustawy)
Art.8 Zlikwidowac partię można
1. Decyzją władz partii
2. Wyrokiem sądu, gdy partia prowadzi nielegalną działalność
Art.9 Partiom politycznym przysługuje:
1. prawo zgłaszania list wyborczych i kandydatów w wyborach prezydenckich
2. prawo do pobierania subwencji proporcjonalnej do liczby posłów w Zgromadzeniu Narodowym
Art.9a Subwencja może zostać wydana na:
1. diety i pensje dla członków partii i jej zarządu
2. działania promocyjne i kampanie społeczne, i kampanie wyborcze
Art.10 Prawo zgłaszania kandydatur przysługuje także
1. organizacjom pozarządowym i społecznym
2. grupie 3 obywateli
Art.11
Ustawa wchodzi w życie w chwili ogłoszenia jej w Dzienniku Praw

/-/ Alberté Reville-Luxemburg
President d'Etage

Xobor Create your own Forum with Xobor