#1 Orędzie Prezydent Państwa i Zgromadzenia -Le parler de President d'Etage et Assoneblé by Alberta Reville-Luxemurg 13.10.2019 19:07

avatar

Na sali zgromadzili się deputowani, oraz członkowie Rady Regulującej. Nastepnie do stołu prezyderialnego podeszła pełniąca dotychczas funkcje prezydenta Anna Jaque, oraz obejmująca funkcje prezydenckie, nowowybrana Prezydent Państwa i Zgromadzenia Narodowego Alberta Reville-Luxemburg. Ustepująca z funkcji przekazała prof. Albercie Reville-Luxemburg kopie konstytucji, oraz tekstu hymnu państwowego

Po czym odegrano hymn państwowy

Zitat
Le champt du la victorié
Envié nou su la barrieré
Liberté autorité nont les pas
Et de Nordont et Midont
La trompette guerrière
Loudé batallont hour
Les enemies du Vallon telemis!
Les Roises esoi fuabont
Les libertont national é paé
Tyrans descendez au cercueil.po czym do mównicy podeszła Prezydent Państwa, zabrała głos:

Zitat

Les sers deputois! Les sers et dames civits!
Panowie Deputowani, Panowie obywatele, Panie obywatelki!

To naprawdę ważna chwila gdy swój urząd obejmuje pierwsza demokratycznie wybrana Prezydent Państwa, do tego jest nią kobieta.
Jak dobrze państwo wiecie w wyborach przedstawiłam pewien daleko zakrojony plan który mam nadzieję w najbliższym czasie zrealizować, licząc jednocześnie na Państwa współpracę.
Zgromadzenie Narodowe, to obok Prezydenta niewątpliwie najważniejszy urząd w państwie, nie dlatego że stanowimy prawo, a dlatego że nasza władza pochodzi z bezpośredniego wyboru obywateli. Mam nadzieję że zarówno ja jako Prezydent, jak i Państwo jako członkowie Zgromadzenia Narodowego, niezapomnicie o tym sprawując swój społeczny mandat!

Szanowni państwo! Juz niedługo moja kancelaria przystąpi do szeregu zmian ustawo- i ustrojodawczych. Apeluję o państwa poparcie, a zwłaszcza do partii rządzącej – MdV. Pozostańmy nadal braćmi i nadal współtwórzmy Waloński majestat państwa.

W najbliższym okresie pod państwa obrady trafi projekt Kodeksu Karnego, a zaraz po nim szereg projektów zmian konstytucyjnych znoszących pewne niedopatrzenia i konstytucyjne błędy -głównie terminologiczne- jak i wprowadzający pewne faktyczne zmiany – instytucje impeachmentu głowy państwa, oraz zmniejszający progi wyborcze z 20 do 17.5 procenta, jednocześnie będzimy chcieli zwiąkszyć od przyszłej kadencji liczbę mandatów do 327 tak aby były one bardziej reprezentatywne.

Wiara w Republikę! - L'OIPEIR DU REPUBLIQUÉ – powinna byc naszą jedyną wiarą i ideologią! Tóż po wprowadzeniu zmian konstytucyjnych chcę zajać się zapowiadanym od dawna przez polityków elesde Aktem o laickim państwie. Głownymi założeniami tego aktu były by:
-ograniczenie wpływu wspólot wyznaniowych na polityke państwa
-gwarancję świeckosci pańśtwa i jego polityk
-zakaz podpisania przez państwo konkordatu z jakąkolwiek organizacją wyznaniową
Akt ten miałby formę Ustawy konstytucyjnej, więc do jego przyjęcia potrzebny byłoby poparcie Was, polityków emdeve.

Kończąc chciałabym wyrazić swoje podziękowania. Popierwsze do Narodu, za to że obdażył mnie tak daleko idącym zaufaniem, po drugie przewodniczącego Socjaldemokratów ser Ondré Marxa, za możliwość uczestnictwa w tych wyborachNad budynek parlamentu wciągnięto flagę państwową, deputowani wznieśli okrzyk:

Zitat
Viv la Republiqué!

,
po czym zgromadzeni opóścili salę obrad Zgromadzenia Narodowego

Xobor Create your own Forum with Xobor