#1 Projekt Ustawy konstytucyjnej o symbolach narodowych by Anna Jaque 08.10.2019 15:05

avatar

Ustawa konstytucyjna Republiki o Symbolach narodowych

Art.1 Symbole narodowe
Symbolami narodowymi są:
1. Flaga - trój kolorowa biało-czerwono-niebieska bandera w pionowe, pasy
2. Herb - Złoty lew na niebieskiej tarczy
3. Hymnem walońsko języczna wersja pierwszej zwrotki i refrenu pieśni (fr) Le Chant Du Depart, valn. Le Champt de Depart
4. Dewizą zaś Dla Narodu i Przez Naród (Du National et de National)
5. Język waloński

Art.2. Ochrona
Kto sprzemiewierza się symbolom narodowym podlega karze więzienia do 3 miesięcy

Art.3 Przepisy końcowe
1. Artykuł 3 Ustawy ustrojowej zmienia brzmienie na:
"Językiem urzędowym jest język waloński;
jezykiem roboczym organów państwa język polski;
stolicą państwa jest Lin-Rechelie
hymnem państwowym jest "Le Chant Du Depart" w języku walońskim
dewizą państwową: Dla Narodu i Przez Naród (Du National et de National)
2. Ustawa wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia

#2 RE: Projekt Ustawy konstytucyjnej o symbolach narodowych by Anna Jaque 09.10.2019 18:18

avatar

Rozpoczynam głosownie nad projektem Ustawy. Przypominam iz ustawa ma charakter zmian ustrojodowaczych i zgodnie z konstytucją do jej przyjęcia potrzebna jest wiékszo konstytucyjna 3/4 gosów

#3 RE: Projekt Ustawy konstytucyjnej o symbolach narodowych by Piere Jonge 09.10.2019 22:14

avatar

Gosuję ZA przyjęciem ustawy

#4 RE: Projekt Ustawy konstytucyjnej o symbolach narodowych by Ondré Marx 09.10.2019 22:23

avatar

Mimo iż dziwi mnie brak wcześniejszej dyskusji przed głosowaniem nad projektem ustawy konstytucyjnej zdecydowałem się głosować ZA.

#5 RE: Projekt Ustawy konstytucyjnej o symbolach narodowych by Anna Jaque 11.10.2019 11:25

avatar

Głosowało 2/3 posłów dysponujących 191 głosami z 238
Większosć konstytucyjna wynosiła 179 głosów
ZA oddano 191
Przeciw 0
nikt się nie wstrzymał

stwierdzam iż Zgromadzenie przyjęło projekt Ustawy Konstytucyjnej

Xobor Create your own Forum with Xobor